07/07 starten diensten EGH om 10:00 uur

Welke tijd is nu het beste? We zien tegenwoordig om ons heen dat veel zondagdiensten starten om 10:00 uur. Erg lange tijd zijn we gewend in EGH om 9:30 uur samen te komen. Met “omzien naar elkaar” zoeken we, hoe we het beste samenkomsten met alle generaties in EGH kunnen houden. We willen het huis blijven laten aansluiten met de tijd waarin we leven.

Vanuit de geschiedenis weten we dat gelovigen heel wat opofferden om een samenkomst bij te wonen. Ze legden soms grote afstand te voet af. We hoeven nu niet meer zoveel op te offeren voor het bijwonen van een samenkomst. Toch trekt er tegenwoordig van alles aan ons, waardoor het een strijd blijft om met andere christenen samen te komen.

Op welke tijd moeten we naar de samenkomst? In de Bijbel zien we dat christenen al vanaf Jezus Christus opstanding op de eerste dag van de week samenkomen. Het kon wel gebeuren dat de samenkomst wat langer uitliep. Paulus spreekt zelfs een keer de hele nacht door, tot de volgende ochtend (Handelingen 20:7-12).

Dit zijn we niet van plan te doen. Wel willen we de diensten Bijbels, kwalitatief en eigentijds houden. We willen de samenkomst niet te lang maken, wel met ruimte voor samenzang/lofprijzing, aanbidding, profetie en een krachtig levendig woord van 20 tot maximaal 30 minuten. Na afloop drinken we met elkaar koffie/thee.

We zoeken uit hoe we onze samenkomsten het beste vorm kunnen geven. Daarbij kijken we naar wat prettigst is. Tegelijk willen we het doel niet uit het oog verliezen. Waarom komen we eigenlijk samen? Om God te eren? Om te groeien in geloof? Om getroost, gecorrigeerd en bemoedigd te worden? Om genezing te ontvangen? Om toegerust te worden? Om andere christenen te ontmoeten? Om gehoorzaam te zijn? etc.

Hebreeën 10: 24 – 25:
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Nodig mensen in jouw omgeving uit om samen met jou naar de samenkomst van de EGH te komen!

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat jouw verhaal ook is, je bent van harte welkom in onze kerkdienst Harlingen!

Kom 10:00 uur samen in EGH!

Deel onze nieuws berichten met anderen
Standaard afbeelding
A. Hiemstra