60 jaar getrouwd | Diamanten huwelijk

Het diamanten echtpaar:

Gerrit Hiemstra

en

Everdina Johanna Hiemstra – Noordhuis

Onze ziel verwacht den Here,
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, in Hem verheugt zich ons hart,
Ja, op Zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ps 33: 20,21

Delen U mede: dat zij op D.V. 21 maart 2023 precies 60 jaar zijn getrouwd. Het echtpaar is erg blij met dit heugelijk feit en wil dit graag vieren in de naam van Jezus op zondagmorgen 26 maart a.s. ‘s morgens 09:30 uur in Trefpunt EGH te Harlingen.

U wordt hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de samenkomst is er gelegenheid tot gelukwensen met een gezamenlijke feestelijke maaltijd ter afsluiting.

Het vieren van 60 jaar getrouwd zijn noemen we een diamanten huwelijk. Deze bijzondere viering volgt na het koperen huwelijk, zilveren huwelijk en gouden huwelijk. Diamanten huwelijksjubileum is dus een hele bijzondere mijlpaal. Daarom willen we dit speciaal moment, wat gevierd mag worden niet ongemerkt laten blijven en feestelijk vieren!

Deel onze nieuws berichten met anderen
Standaard afbeelding
A. Hiemstra