Bijbelstudie – de heerlijke, machtige en grote namen van onze Here en God

Wat weten wij toch weinig van de heerlijke, machtige en grote namen van onze HERE en God. In deze diepgaande bijbelstudie willen wij dat daar verandering in komt. In onze bijbel kennen wij alleen, de namen God, HERE, en Here. Er is voor een christen niets belangrijker dan een juiste kennis te hebben van wie onze God is. Immers, hoe meer wij onder de indruk komen van zijn majesteit en zijn grootheid, des te kleiner en nederiger worden wij zelf. Hoe meer wij zijn gerechtigheid leren zien, des te nauwgezetter zal onze levenswandel zijn, des te eerder in overeenstemming met zijn Godelijke natuur. Hoe meer wij beseffen dat wij de zonen zijn die Hij liefheeft, des te meer kunnen wij op onze beurt onze broeders en onze zusters, onze vriend en zelfs onze vijand liefhebben! Hoe meer wij in de geheimen van God indringen, des te meer grond wij hebben om Hem te aanbidden en te begrijpen.

“Ik zal Uw Naam aan mijn broeders verkondigen.”

Psalm 22:23

De ware namen van de HERE de Schepper van hemel en aarde en het gehele universum.

Graag tot op de bijbelstudie, voor data en tijden check onze agenda!

Deel onze nieuws berichten met anderen
Standaard afbeelding
A. Hiemstra