Colofon

Evangelie Gemeente Harlingen
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 805576034
Kvk 83014381

Contactgegevens:

Zie onderstaand website

Bestuurssamenstelling: A. van Santen, M. Flierman (penningmeester), A.G. Hiemstra en I.J. Hiemstra

Beleidsplan: zie publicatie op de site

Beloningsbeleid:

De taken binnen de Evangelie Gemeente Harlingen worden op vrijwillige basis – / Pro-Deo uitgevoerd. Gastsprekers ontvangen een vergoeding voor het spreken en eventueel de reiskosten. Kosten die gemaakt worden ten behoeve van de Evangelie Gemeente Harlingen bijvoorbeeld voor het kinderwerk of onderhoud van het gebouw worden vergoed.

Doelstelling:

 1. De Gemeente heeft tot doel de verbreiding van het evangelie van de Here Jezus Christus, waarbij zij zich stelt -op grond van de Bijbel-Gods onfeilbaar, gezaghebbende, levend en krachtig Woord
 2. De Gemeente streeft ernaar dit Woord in alle opzichten zo nauwgezet mogelijk in haar leven gestalte te geven, echter niet op een wettische wijze ,doch op de levende wijze, gelijk de Heilige Geest ons leert, in navolging van Jezus Christus.
 3. De gemeente tracht dit doel te bereiken op volgende wijze:
 • Door het uitdragen van Jezus Christus in Woord en geschrift, zo mogelijk door radio en televisie, ook buiten de grenzen.
 • Door het financieel ondersteunen van zendelingen en zendingsgenootschappen, door middel van zendingscollecten of anderszins;
 • Door het organiseren en stimuleren van kinder, tiener en jeugdwerk, zoals jeugdkoor en jeugdbijbelstudies;
 • Door film en straatevangelisatie, het verspreiden van evangelische literatuur en alle andere wettige middelen die tot het doel kunnen bijdragen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2022

 • Elke zondag samenkomst en kinderdienst (zie samenkomsten) – zingen, onderwijs uit de Bijbel door diverse sprekers. De kinderen krijgen onderwijs uit de Bijbel door te zingen, een Bijbel verhaal en creatieve activiteiten;
 • Bijbelstudies – onderwijs uit de Bijbel;
 • Bidstonden – samen bidden voor allerlei actualiteiten;
 • Kinderbijbelclub – kinderen leren uit de Bijbel door te zingen, vertelling uit de Bijbel en knutselen;
 • Jeugdavond – jongeren en jong volwassenen leren uit de Bijbel door het behandelen van de Bijbel, te overleggen/discussiëren en ontspannen samen te zijn;
 • Women to Women ochtend – bidden voor- en brieven schrijven aan vervolgde christen vrouwen.

Financiële verantwoording 2022:

Jaaroverzicht 2022