Evangelisatie en hulpverlening aan tribals in India

Kumar Komaravalli, de oprichter van Able Bharat Society, wil zoveel mogelijk tribals in India bereiken om zo de liefde van Jezus te verspreiden naar degenen die Zijn liefde nog niet hebben ervaren. “Wat zijn tribals?”, vraagt u zich misschien af. Dit zijn leden van primitieve stammen. Ze leven in afgezonderde gebieden die moeilijker bereikbaar zijn voor buitenstaanders. Van oorsprong leefden ze van jagen en verzamelen, maar hedendaags hebben veel tribals in India een overstap gemaakt naar de landbouw. Able Bharat Society is een stichting in India met een op het evangelie gebaseerde visie, gericht op het bekeren en het verbeteren van de levens van tribals in India. De stichting is actief in de staten Andhra Pradesh, Telangana,Orissa en Chhattisgarh. Het doel is om het evangelie van Jezus Christus te delen met leden van elke tribe door prediking, bijbeldistributie en het oprichten van nieuwe kerkgemeenschappen. Daarnaast dient het de tribal gemeenschappen met distributie van o.a. voedsel, kleding en het aanbieden van gratis onderwijs.

Gemeentestichting
Gemeentestichting is een zeer belangrijk onderdeel van het werk – dat wordt uitgevoerd in vier staten van India. De betrokken outreach-teams en zendelingen gaan van deur tot deur, delen over Christus met de mensen en beginnen Bijbelstudies in dorpen en buurten. Wanneer er voldoende mensen bij betrokken zijn, kan een nieuwe kerk gesticht worden met als doel meer mensen te bekeren en de gelovigen op die locatie te onderwijzen en trainen in het geloof.

Zorg voor lijdende ouderen
Ouderen in India leven vaak onder slechte omstandigheden. Het overgrote deel van de ouderen in India heeft geen pensioen of zorgverzekering. Veel van de ouderen in landelijke gebieden leven in armoede en sterven als gevolg van ziekte (hartziekte, kanker of roken). Daarnaast is er ook sprake van nalatigheid van de eigen familie en huiselijk geweld. God legde de zorg voor deze lijdende ouderen op Kumar’s hart en de stichting is daarom begonnen met het geven van maaltijden en voedselpakketten, en het uitdelen van dekens en kleding aan de ouderen en weduwes.

Onderwijs aan kinderen
Ouders in tribal gebieden hebben vaak zelf geen opleiding en de financiële middelen om hun kinderen naar school te sturen. Sinds 2015 is Able Bharat Society begonnen met een gratis onderwijsprogramma met les in o.a. Engels en Wiskunde, om te investeren in de opleiding van kinderen uit tribal gebieden. Ook worden jaarlijks schooltassen, boeken en andere schoolspullen aan de kinderen uitgedeeld.

Uw steun is meer dan welkom!
Met de steun van financiële partners kan Able Bharat Society de kerkleiders en missionarissen in tribal gebieden blijvend ondersteunen, en de bediening en hulpverlening aan tribals voortzetten en op grotere schaal uitvoeren. Voor het steunen van de stichting of het lezen van meer informatie erover, kunt u terecht op de website: www.ablebharatsociety.com.

Deel onze nieuws berichten met anderen
Standaard afbeelding
A. Hiemstra