Gastvrij onthaal The Passion

Door de gezamenlijk kerken en christenen in Harlingen

Op Witte Donderdag 6 april vindt The Passion plaats in Harlingen. De plaatselijke kerken en christenen spelen hier enthousiast op in, met een gezamenlijk, gevarieerd en gastvrij programma. Zo kunnen gasten en pelgrims in de kerken in de binnenstad terecht vanaf 15.00 uur voor een gesprek, ontmoeting, koffie en thee, het volgen van de live-uitzending, warmte, een gezamenlijk gebed, of om even van het toilet gebruik te maken. Aan alles is gedacht. Hiernaast is er een aantal kerkdiensten, uitlopend op een gezamenlijke stadsviering in de Grote Kerk bij het vallen van de avond, een sing-in met liederen uit alle windstreken, op de terp, waarop in de 8e eeuw al een kapel stond, in de dagen van Bonifatius en de missionering van Friesland.

Op het terrein is ook een Bijbelbus aanwezig. Verder is er muziek en zang in de buitenlucht en kunnen gasten via QR-codes op ‘toonhoogte’ van The Passion komen: van het samenbindende verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding, als begin van nieuw leven, uitgewerkt in eigentijdse vertelvormen. Het programma en de live-uitzending van de KRO-NCRV starten om half 9, met de processie achter het verlichte kruis door de stad, richting het hoofdpodium op de Willemskade (op het binnenterrein van de keermuur). Na afloop kunnen gasten nogmaals in een aantal kerken terecht voor ontmoeting en gesprek. Er zijn ook medewerkers met herkenbare shirts, waarmee een gesprek ‘van hart tot hart’ kan worden gevoerd. Alles op hoop van zegen en op een goed en veilig verloop van The Passion in Harlingen. Bijzonder!

PROGRAMMA
15.00 uur: Alle kerken in de binnenstad/centrum open
16.00 uur: Avondmaalsviering Verzorgingshuis De Spiker, ds Teunard van der Linden
16.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel, Nicolaaskerk Midlum, ds. Rinske Nijendijk-Cnossen
16.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist David de Jong
17.00 uur: Eucharistieviering Witte Donderdag, St. Michaëlskerk, Zuiderhaven,
met bisschop Ron van den Hout, pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies

17.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist Eeuwe Zijlstra
18.15 uur: Samenzang met evangelische liederen, Grote Kerk, Kerkplein 3 (buiten)
18.30 uur: Sing-in Grote Kerk, Kerkplein, met samenzang, gebed en stilte rond een verlicht kruis;
met diverse voorgangers, muziekkorps Leger des Heils en orgel Eeuwe Zijlstra

19.15 uur: Muziek muziekkorps Leger des Heils, Kerkplein (buiten)
20.30 uur: Start processie en live-programma hoofdpodium KRO-NCRV ‘The Passion’

22.00 uur: Einde live-uitzending, na-programma’s en gelegenheid tot nazit en follow-up in de stadskerken.

A. Grote Kerk: Kerkpad 15.00 – 23.00 uur
B. R.K. Michaelkerk: Zuiderhaven open tot 23.00 uur
C. CGKV De Haven: Noorderkade 15.00 – 23.00 uur
D. Bethel Baptistengemeente: Lanen 19.15 – 23.00 uur
E. Doopsgezinde Vermaning: Zoutsloot 15.00 – 21.00 uur
F. Leger des Heils: William Boothstraat vanaf 12.00 uur

GEZOCHT:

Christenen die betrokken willen zijn, bijvoorbeeld als bidder, shirt-drager, bijdrager of meeloper.

Als bidder kan je meelopen en bidden voor alle mensen. Dat tijdens de processie hun harten zullen worden aangeraakt door de boodschap van het kruis en de opstanding. Uiteraard kan je ook thuis bidden of waar jij maar bent.

Als shirt-drager krijg je een rode polo met DEEL JE HART. Je gaat rondlopen in het centrum van Harlingen en je kan visitekaartjes uitdelen met verwijzing naar kerken die open zijn voor gebed.

Als financieel bijdrager kan je met een donatie de verschillende activiteiten financieel ondersteunen. Zie gegevens aan het eind van dit bericht.

Wil je betrokken zijn en meelopen op een manier die bij jou past, kom!

Hoe gaan we dat doen:
18.00 Verzamelen bij de Hoeksteen (naast de Grote Kerk), Kerkpad 32 in Harlingen. Hier kan je je
melden bij mensen met een rode polo aan met de tekst ‘DEEL JE HART’. Geef aan of je met
een polo wilt lopen, wilt bidden of wat anders wilt doen
18.15 Start samenzang/ sing-in met gebed en stilte rond een verlicht kruis
20.30 Start processie en live uitzending the Passion
22.00 Einde live-uitzending -> gelegenheid tot nazit en follow-up in de Grote Kerk (ook in andere
centrum-kerken kan dit)

Steun dit programma met uw gift: NL97 RABO 0119 3989 07 t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken,
Harlingen; ‘bijdrage The Passion’
en / of: NL31 INGB 0009 4775 26, Youth for Christ, Harlingen, o.v.v. ‘bijdrage The Passion’

Deel onze nieuws berichten met anderen
Standaard afbeelding
A. Hiemstra