Samenkomsten

Iedere zondagmorgen komen we om 9:30 uur bij elkaar. Je bent van harte welkom tijdens onze Kerkdienst Harlingen.

Aanbidding Kerkdienst

Tijdens de samenkomst (kerkdienst) is er veel tijd voor lofprijzing en aanbidding. We zingen eigentijdse liederen en willen God de eer geven. De liederen worden begeleid door een enthousiaste band. Je zult merken dat er mensen zijn die tijdens het zingen op hun eigen manier uiting geven aan hun liefde voor God. Sommigen zitten, anderen staan, klappen of steken hun handen omhoog. Ook zijn er momenten waarop je God met je eigen woorden kunt eren zoals tijdens de aanbiddingdienst.  Er is dan ruimte voor gebed en profetie. Een ieder die vervuld is met de Heilige Geest kan een woord van profetie spreken. Dit zijn woorden van God om ons te op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie.” 1 Korintiërs 14:1

Preek tijdens Kerkdiensten

Tijdens de samenkomst is er altijd een eigentijdse preek om je op te bouwen en meer over de Bijbel en God te leren. Er wordt een Bijbelse boodschap gebracht. De Bijbel is Gods woord waardoor God persoonlijk tot ons wil spreken. De Bijbel geeft ons richting en leert hoe wij mogen leven. “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” Psalm 119:105

Gebed tijdens Kerkdienst Harlingen

Er is na de preek ruimte voor persoonlijk gebed in geval van ziekte of voor een zegen bij een bijzondere gebeurtenis. Wanneer er een nood in je leven is, zijn er mensen van het gebedsteam die graag met jou willen bidden. De dienst is rond 11:00 uur afgelopen. Wij vinden het fijn als je een kopje koffie of thee blijft drinken om andere mensen te ontmoeten. Wanneer je nieuw bent kun je in contact komen met gemeente leden die je graag te woord staan en verder willen helpen.

Naast de samenkomsten wordt het Heilig Avondmaal gevierd, doopdiensten georganiseerd en (pasgeboren) kinderen opgedragen aan de Heer Jezus.

Kinderdienst

Elke zondag wordt er voor de kinderen vanaf 4 jaar kinderdienst georganiseerd door kinderbijbelwerk ‘Spetters’. Kinderen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeente. We willen de kinderen graag op een leuke en speelse manier kennis laten maken met Gods woord. Er wordt een Bijbel verhaal verteld, liedjes gezongen en een creatief werkje gemaakt. Na afloop is er tijd om te spelen of een spelletje te doen. Voor de jongere kinderen is er gelegenheid om lekker te spelen in de crèche ruimte en daar een hapje te eten en te drinken. Voor baby’s is een ruimte ingericht waar ze kunnen slapen en gevoed kunnen