Spetterend nieuws

Wauw, wat hebben we lekkere warme dagen gehad eind april/ begin mei. We hopen op nog meer mooie en zonnige dagen.

In januari was het nog koud en maakten we het gezellig en knus in de kinderruimtes. We lazen uit Handelingen verhalen van Stefanus, Cornelius, Priscilla, Fillipus en Dorkas. We ontwierpen onze eigen kleding bij het verhaal van Dorkas en maakten hier een bewaarmap bij. De Christelijke hulporganisaSe Dorcas (vernoemd naar de vrouw uit de Bijbel die voor arme mensen zorgde) vond het geweldig dat wij in de zondagsschool aandacht besteedden aan het verhaal. We kregen van hen als dank hiervoor leesboekjes van Opa Knoest en een mooie ballon.

Hierna stond Pasen voor de deur en lazen wij de verhalen van de intocht in Jeruzalem tot aan de kruisiging. Tijdens de Paasverhalen probeerden we om knutsels te maken waarbij we geen papier hoefden te gebruiken. Zo versierden we een bloempotje, maakten we een haan van een plasSc lepel en maakten we een kruis van takken waar wij onze zonden aan hingen. Mooi om met kinderen in gesprek te kunnen gaan over hun ‘zonden’. Opvallend is dat kinderen vaak al goed weten wat goed is en wat fout is. Gelukkig mochten wij de kinderen ook vertellen dat de Here Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en alle zonden op zich heeK genomen.

Na zo’n verdrieSg verhaal is het ook fijn om te weten dat Jezus na 3 donkere dagen weer zal opstaan. Sommige kinderen ‘verklappen’ dit al. “Hij is nu dood, maar hij wordt weer levend hoor”. We zongen het lied “Instrument” en mochten nadenken over hoe wij ingezet kunnen worden in het Koninkrijk van God.

In april star’en wij met het Project: “Ester wordt Koningin”, passend bij Koningsdag op 27 april. Kinderen willen vaak in een kasteel wonen en koning/koningin worden. Dit onderwerp is voor de meeste kinderen dan ook heel erg bijzonder, omdat het tot de verbeelding spreekt. We zingen ook een prachSg lied over Ester met Joodse muziek erbij.

Op 10 juni wordt het project feestelijk afgesloten en mogen de kinderen verkleed komen als prins prinses/ koning/koningin. Vanaf juni werken we verder uit het nieuwe testament en organiseren we voor de 3e keer het KidsEvent in de eerste week van de zomervakanSe (23‐26 juli a.s.). 

Deel onze nieuws berichten met anderen
Standaard afbeelding
A. Hiemstra