Vervolg eindtijd Bijbelstudie, Straks als de bazuinen klinken

Elke donderdagavond Bijbelstudie EGH door Gerrit Hiemstra.

Vermeerder je bijbelkennis en lees je Bijbel! Hoe zal het ons vergaan als die tijd aanbreekt? Wat staat ons allemaal te wachten, voordat Jezus Christus komt.

Jezus Christus zegt: Ja, Ik kom spoedig. Openbaringen 22:20.

Zij die ontdekt hebben, dat de sleutel om Gods Woord juist te interpreteren, zullen ontdekken dat Bijbelstudie geen last is, maar genoegen en inzicht geeft. God brengt vreugde in het hart van de gelovige, wanneer hij of zij zich realiseert dat God ons geen deel van Zijn Woord geeft om ons in verwarring te brengen. Maar juist om ons te verlichten, om zo een duidelijk beeld te krijgen van Zijn Koninkrijk. God bedoelt altijd werkelijk wat Hij zegt in de Bijbel zijn woord!

Ik Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid en pracht! Hem zal ik daar dankbaar mijn hulde steeds brengen. Dat Hij het voor mij heeft volbracht. 

Het is glorie, glorie voor mij, Jezus daar te zien en te gaan aan Zijn zij, O, welk een glorie, ja glorie voor mij!

Voor mijn schuld droeg Hij smaadheid en hoon, stierf Hij aan het kruis zelfs voor mij, en door genade wacht mij straks een kroon, dat maakt mij nu al zalig en blij.

Ik ontmoet daar mijn dierbaren voor eeuwig weer, Jubelend in de Engelenrei; O, welk een vreugde in die zalige sfeer, daaraan te denken dat is alles glorie voor mij. 

Daar hoor ik dan het koor aan de zee van kristal: Het Bloed van het Lam kocht ons vrij. Alles juicht en jubelt mee in het ganse heelal, er is geen grotere blijdschap voor mij.

Klem vast aan de Rots u, het gevaar dreigt altoos; klem vast u aan Jezus, die het kruis voor u koos. Zijn liefde is uw sterkte; wat Hij heeft volbracht geeft vrede u en blijdschap, welk kruis u ook wacht.

Klem vast aan de Rots u, wat stormweder woedt, het is veilig waar Jezus Gods kinderen behoedt. Klem vast aan de Rots u, verzoeking tot kwaad omringt en beloert u, waarheen u ook gaat; maar wat u moogt bedreigen, wat valstrik of strijd met Jezus als Leidsman bent u veilig voor altijd.

Klem vast aan de Rots u, en roem in genade hoe hoog bij uw worstelen de golven soms ook gaan uw Jezus, uw Helper, is altijd nabij; Hij is de Rots, die niet wankelt, uw leven is veilig bij Hem.

Deel onze nieuws berichten met anderen
Standaard afbeelding
A. Hiemstra