Zondagmorgen Evangelist Henk van Zon spreken in EGH

Zondagmorgen 3 oktober zal Evangelist Henk van Zon tijdens de jaarlijkse Israëlzondag spreken in de Evangelie Gemeente Harlingen.  

Henk van Zon is een ervaren prediker van Gods Woord. Zijn boodschappen zijn helder, duidelijk, bemoedigend en gericht op geestelijke groei van de gelovige. Zijn thuisgemeente is de “De Hebron” in Heerde en Henk is gastheer van het televisieprogramma “Without Limits” dat al 13 jaar elke zondagmorgen te zien is bij Family7. In dit televisieprogramma geeft hij samen met andere bijbelleraren bijzondere en bemoedigende Bijbelstudies.

Henk is gericht op het dienen van God en de naaste en van daaruit visie voor de redding van verloren mensen door het evangelie van Jezus Christus. Jezus zegt ons in Markus 16:15: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Het televisieprogramma “Without Limits” wordt elke zondag om 08.30 uur uitgezonden op Family 7. Waarom “Without Limits”? In Matteüs 19:26 zegt Jezus: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk! God is een God ‘Without Limits’ en dat wil Henk laten zien door het programma heen. God heeft ons de visie gegeven om heel Nederland te bereiken met ons televisieprogramma. Matteüs 18:19 zegt: Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.

Wij hebben als doel de Heer bij zijn komst een grote oogst van sterke en toegewijde kinderen van God te kunnen aanbieden. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Het enige wat we kunnen meenemen naar het hiernamaals zijn andere mensen! De spreekbeurten van Henk zijn radicaal en gericht op redding en bekering en geestelijke groei van de gelovige. Henk wil christenen en niet-christenen bemoedigen door een goede basis aan te bieden wat betreft Gods Woord.

Laten we met elkaar mensen uitnodigen voor deze speciale dienst!

Deel onze nieuws berichten met anderen
Standaard afbeelding
A. Hiemstra